Vilka är A-hus och vad är er affärsidé?
– Vi bygger småhus som är energieffektiva och av hög kvalitét. Vi har ett välisolerat och tätt klimatskal och vi bygger våra byggdelar i en industriell produktion – utan risk för fukt och minimalt med spill.

Vilken typ av naturliga material använder ni och varför valde ni det?
– I A-hus forsknings & utvecklingshus Klivet har vi valt att testa biobaserad isolering i våra väggar. Mestadels av återvunnet tidningspapper.
Vårt mål i detta projekt har varit sänkt klimatavtryck. Genom att använda en trägrund, byta till papptak, biobaserad isolering och ersätta lite byggskivor kunde vi uppnå 39% reduktion av klimatavtrycket, jämför med vår normala byggstandard.

Vilka fördelar ser ni t.ex. att använda cellulosa som isolering jämfört med vanligt förekommande syntetiska alternativ som mineralull?
– Vi valde denna typ av isolering eftersom den tas fram av återvunnet material samt bidrar till låga utsläpp av koldioxid.
Produkten var ett trevligt material att arbeta med, utan att det blir skadligt damm.

Har ni stött på några utmaningar i samband med användandet av naturliga material? I så fall, vilka var de och hur löste du dem?
– I vårt forsknings- och utvecklingshus Klivet valde vi att testa många olika typer av material. Vissa i vår produktion och vissa som monterades på byggplats. Om vi håller oss till skivisoleringen så var det i början problem med kapning av skivor, men efter god support från leverantören så hittade man lösningar på detta.

Vilka typer av byggprojekt är bäst lämpade för cellulosaisolering?
– Vi tror det finns möjlighet för cellulosaisolering i många av våra projekt.

Hur upplever ni användningen av organiskt material som cellulosa är att arbeta med när det gäller miljö och hållbarhet?
– Den stora uppenbara fördelen är ju att det inte förkommer något skadligt damm.

Vad är er inställning generellt till övriga materialval när det gäller miljö och hållbarhet?
– Vi försöker testa flera olika alternativa material för att minska klimatavtryck från byggnationen. Sedan försöker vi producera energieffektiva hus som är energisnåla även under driften.

Vilka råd skulle du ge till andra byggare som överväger att övergå allt mer till organiska och naturliga material?
– Sluta fundera och testa produkterna. Även om de kan kännas konstigt vid en början så hittar man nya arbetssätt för att hantera det på lika smidigt sätt.

Hur ser du på framtiden för användning av mer naturliga byggmaterial i byggbranschen?
– Det blir nog fler och fler som kommer se över sina leveranser framåt, nu när det beräknas och jämförs mer på klimatavtrycken. Vi kommer själva att fortsätta testa marknadens intresse av hållbara val genom att erbjuda vissa lösningar från Klivet ut mot kunder. Kliv-ett blir Kliv-två, Kliv-tre osv.

Namn: Jimi Leo
Titel: Teknisk Produktägare
Företag: A-hus (Derome Husproduktion AB)
Ort: Kungsbacka
Hemsida: https://www.a-hus.se

För mer information om Klivet se:
https://www.a-hus.se/det-har-ar-a-hus/vara-fordelar/klivet-forsknings-utvecklingshus-klimatneutralt-byggande

För mer information och kontakt om iCell
Joakim Jönsson
Vxl. +46 251 13 01 00
Dir. +46 251 13 01 16
https://icell.se