Ralph Brodin hälsade välkommen och presenterade dagens program.

– Den 19 mars blir nästa frukostmöte med landshövding Per Bill som föredragshållare, sa Ralph Brodin. I vanlig ordning skickar jag ut inbjudan i god tid.

Rapport från Näringslivsenheten

Annika Janglund, näringslivsutvecklare och programansvarig för Gävle kommuns Näringslivsprogram samt samordnare för Gävle Företagarföreningar

– Näringslivsprogrammet innehåller riktlinjerna för kommunens arbete med näringslivsfrågor, sa Annika Janglund. Huvudmålen är att bli bästa företagskommun i jämförelse med Stockholmsregionen, att utveckla kompetensförsörjning och att ge Gävles företagare bästa möjliga förutsättningar.

I arbetet med Näringslivsprogrammet är Gävle Företagarföreningar en viktig referensgrupp.

– Vi ska också utveckla vår företagsservice, ”En väg in”, sa Annika Janglund.

Gävle kommun avser också genomföra konsekvensanalyser för kommande projekt.

Rapport från Stadshuset

Helen Åkerlind, kommunalråd (L).

Efter utträdet ur Inköp Gävleborg arbetar man intensivt med Gävle kommuns nya upphandlingsorganisation. Ett upphandlingsråd ska bildas och bättre dialog inför upphandlingarna med leverantörer ska möjliggöra för fler lokala affärer.

– Vi har fyra samrådsmöten med företagarföreningarna i år, sa Helen Åkerlind. Vi arbetar också med att våra myndighetsfunktioner ska arbeta mer serviceinriktat.

- Företagarföreningarna har länge efterfrågat ett samarbete för att förbättra parkeringsmöjligheterna för att främja handeln och företagandet och nu har ett parkeringsråd bildats. sa Helen Åkerlind.

Microsofts datahallar

Klara Wirdby, samordnare på Gävle kommun

– Jag tycker att jag har världens roligaste jobb just nu att få vara en del av Microsofts etablering i Gävleregionen, sa Klara Wirdby. Microsoft är väldigt angelägna om att vara en del av vårt samhälle och har redan engagerat sig i flera lokala projekt.

Arbetet är i full gång med tre datahallar, en i Ersbo, strax söder om Johannes Kraftvärmeverk, en i Stackbo, söder om Överhärde, och en i Sandviken i Tunaområdet vid vägen mot Järbo. Men det finns plats för ytterligare fem datahallar på varje område, det vill säga 15 totalt i regionen!

– Det finns inga löften från Microsoft om att bygga fler hallar, sa Klara Wirdby. Hur många jobb det blir får vi se, men i bygglovet anges att varje datahall är dimensionerad för 60 personer.

Hur många arbetstillfällen det blir får alltså tiden utvisa, men kan räkna med ytterligare 2-4 jobb genereras per Microsoftanställd i regionen inom till exempel service, underleverantörer, skolor, sjukvård, handel med mera.

- För merparten av jobben hos Microsoft räcker det med gymnasiekompetens, bland annat som nättekniker, kyltekniker. ventilationstekniker med mera, sa Klara Wirdby.

Microsoft har också aviserat att de vill vara med och hjälpa till med att få ungdomar att satsa på den utbildning som kommer att efterfrågas.

– Datahallarna är på vardera cirka 25.000 kvm och kommer att inredas etappvis, sa Klara Wirdby. Hallarna byggs av irländska byggföretag, som har de speciella erfarenheter och kunskaper som behövs för att bygga datahallar, vilket de gjort för Microsoft i Irland.

En del av Microsofts ambitioner om lokal medverkan innebär att okala företag också har fått uppdrag vid det pågående bygget, bland annat med markberedning. De företag som arbetar i leverantörskedjan får bra stöd från Microsofts generalentreprenörer.

– Hur många som i dagsläget arbetar med Microsofts byggnader har vi inte fått veta, men deras boende ordnas av entreprenörerna själva, sa Klara Wirdby. Gävle kommun är inte involverade i det, men vi har naturligtvis arbetat med infrastruktur med mera.

Dataservrar växer upp överallt i världen och det blidas kluster kring dem med serviceföretag med mera. Och det finns mer lämplig mark för ytterligare datahallar, som Rörberg, så i slutänden ger Microsofts spin-off-effekter för Gävleregionen!

Den stora frågan är ju varför Microsoft valde Gävle-Sandviken för sin etablering! Svaret är något som vi Gästrikebor kan vara stolta över!

• Land, Sverige är säkert och tryggt, liten risk för naturkatastrofer, dessutom nära Europa
• Energi, en fantastisk plats med fossilfri el för gröna, energiintensiva industrier, ”The closest location to Europé witth access to 100 procent fossil free energi”
• Nätverk och bredband är väl utbyggt
• Människorna

– Dessutom ligger Gävleregionen nära Stockholmsregionen, sa Klara Wirdby. Med tåg tar det 60 minuter till Arlanda och 80 minuter till Stockholm.

Projektet har engagerat flera aktörer, utöver Gävle och Sandviken kommun även Business Sweden, Invest in Gävleborg (Länsstyrelsen), Node Pole (Vattenkraft, Gävle Energi och Gästrike Vatten har medverkat.

– Man ska vara medveten om att Microsoft är ett enormt stort företag, men det har fungerat väldigt bra, sa Klara Wirdby. Vårt team har fått mycket uppskattande beröm och det är vi stolta över.

En viktig faktor för Microsoft när det gäller valet av Sverige för sina investeringar är att våra koldioxidutsläpp per producerad kWh är väldigt lågt. Dessutom uppskattas prisnivån av Microsoft!

Intressant citat från Mathias Strand, Microsofts juridiska kontor för västra Europa: - ”Alla vill bli som Sverige – men de vet helt enkelt inte om det ännu!”

Men räcker Sveriges elektricitet till för alla datahallar?

– Sverige producerar mer el än vi kan göra av med och i nuläget exporteras överskottet, sa Klara Wirdby. Däremot behöver nätkapaciteten byggas ut och stamnätet är redan underdimensionerat vilket märks vid toppar i Stockholm och södra Sverige.

Elleveranserna till Microsofts datahallar är säkrade men de behöver inledningsvis dieselgeneratorer för reservkraft. Men förhoppningsvis behövs inte dessa när redundansen i elnätet har hunnit byggas ut, det vill säga att elnätet i högre grad har alternativa förbindelser. Om ett fel inträffar på ett ställe i nätet, så ska elen kunna kopplas om och ta en annan väg, för att så få kunder som möjligt ska drabbas av avbrottet.

- Microsoft har uttalat att de också vill engagera sig i samhället lokalt, sa Klara Wirdby. Bland annat har de avtal om att bidra bland annat till GD/GIF-olympiaden, Gefle IFs damfotboll, Företagarforum i Sandviken, Kulturskolan samt Rapatac, både i Gävle och Sandviken.

Microsoft har också förhoppningar om att kunna bidra till utvecklingen av det lokala näringslivet. Så vi kan se framtiden an med tillförsikt!

Text: Torbjörn Edlund
Foto, personbilder: j-berg.se