Potentialen för Stora Enso ligger på 20 TWh och som huvudsakligen kommer att produceras inom elområde 2 och 3 i södra / norra Sverige.

Sveriges totala behov idag är 140 TWh, som kommer att fördubblas framöver.

Satsningarna kräver långsiktighet inte minst på grund av de långa projekttiderna för vindkraft:

Tillståndsprocessen                   5 -10 år

Byggtiden                                          2 år

I drift tagande kan ske 1 till 2 år efter byggstart.

Vindstyrkan har naturligtvis stor inverkan på vindkraftsproduktionen.

Den börjar ge el vid 3 m/s och måste normalt stängas ned vid 25 m/s, då vingarna måste flöjlas och då talar vi om vingar upp till 90 meter.

Produktionskostnaderna ligger normalt vid 45 öre / kWh, men kan variera kraftigt.

Text  Horst Mueller

Foto  Stora Enso

Den ideella föreningen Gävle Forsbacka Rotary Klubb utgör en liten men naggande god del av den världsomfattande föreningen Rotary International, som omfattar mer än 35 000 klubbar i alla världsdelar. Rotary är en internationell medlemsorganisation som består av människor som brinner för att förbättra våra samhällen och göra livet bättre för människorna lokalt och runtom i världen. Såsom medlem har du, eller kan du skaffa dig, ett värdefullt nationellt och internationellt nätverk såväl yrkesmässigt som för intressen och nöjen. Här har du tillgång till mycket kunskap, erfarenhet och Rotarianer som är positiva och trevliga. Hör av dig till oss. Det finns alltid någon Rotarian som finns där för dig!

Våra kontaktpersoner

Ola Gunnarsson +46 (0)73-669 67 49  ola@gunnarssons.one

Håkan Lindberg  +46 (0)70-695 11 20  fru203@hotmail.com